Friss hírek

MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK 2016.

Elnök
NÉV KÓRHÁZ
DR. SVÉBIS MIHÁLY Bács-Kiskun Megyei Kórház

Elnökhelyettesek
DR. VELKEY GYÖRGY Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
DR. FICZERE ANDREA Uzsoki Utcai Kórház

Elnökségi tagok
DR. NAGY ANIKÓ Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet
DR. ANTAL GABRIELLA Tüdőgyógyintézet Törökbálint
DR. SZABÓ GÉZA Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
DR. SÁSDI ANTAL Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
DR. TÓTH GÁBOR Bajai Szent Rókus Kórház
DR. RUDNER ERVIN MÁV Kórház és Rendelőintézet
PROF. DR. VÁLYI-NAGY ISTVÁN Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
PROF. DR. NAGY LAJOS PHD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
DR. TAMÁS LÁSZLÓ JÁNOS Győri Petz Aladár Kórház
HEGEDŰS IVÁN Bács-Kiskun Megyei Kórház
MÉSZÁROS MAGDOLNA Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Felügyelő bizottság
ZSARNAY ISTVÁN Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
WEISZ PÉTER Bugát Pál Kórház
VIZINÉ MOLNÁR ANNA Uzsoki Utcai Kórház

A Magyar Kórházszövetség Közgyűlésének közleménye az Állami Számvevőszék jelentéseiről a kórházak vagyon gazdálkodásának ellenőrzésével összefüggésben

A számos kórház vagyongazdálkodásával kapcsolatban lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés eddigi megállapításai alapján egyértelmű, hogy a jelentésekben feltüntetett problémák nem egyedi, hanem a kórházak sajátos működéséből eredő, rendszerszintű gondok. A Magyar Kórházszövetség Közgyűlésének az a véleménye, hogy ennek megfelelően nem egyedi szankciókat és megoldásokat, hanem rendszerszintű válaszokat kell találnunk/találni. Ennek érdekében a Közgyűlés felkéri az új Elnökséget, hogy folytasson tárgyalásokat az ÁSZ-vizsgálatokkal kapcsolatban az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával, az ÁEEK vezetésével, valamint az ÁSZ és a Közbeszerzési Döntőbizottság szakembereivel, és e tárgyalások eredményeiről tájékoztassa a kórházakat és a közvéleményt.

A Magyar Kórházszövetség 2016. évi Közgyűlésének Üzenete

Az egészségügy, benne a kórházi működés értelme és célja az EMBER egészségének és méltóságának szolgálata. A magyarok, különösen a hátrányos helyzetűek betegebbek, mint az európaiak, ezért még gondosabb törődést igényelnek. Magyarország erőssé válásához fontos, hogy mindenkinek megadjuk az esélyt a lehető leggyorsabb gyógyulásra betegségéből. Ezért több figyelmet kell fordítanunk az egészségügyre és az abban dolgozó emberekre. Kérjük a társadalmat és a döntéshozókat, hogy tekintsék ezt a nemzet egyik sorskérdésének. Nemcsak a gazdaság élénkítése kényszeríti hazánkat az egészségben töltött idő meghosszabbítására, hanem emberiességi feladatunk is, hogy a kor színvonalán adjuk meg a legrászorultabbaknak is a gyógyulás esélyét.

Ehhez a társadalom fokozott áldozatvállalására van szükség. A kórházakban ma bizalomvesztett emberek dolgoznak. Az európai arányoknak megfelelő források biztosításával lehet esélyünk az eredményes és méltányos gyógyításhoz, és csak ezzel párhuzamosan lehet azokat a nagyon fontos rendszerszervezési változásokat bevezetni, amelyek a betegek és a kórházi munkatársak elégedettségéhez vezethetnek.

Az erőforrásokat a szenvedő és az őt ápoló, gyógyító emberhez kell eljuttatni. A beteg ember kiszolgáltatottságának csökkentéséhez minden eszközre szükség van: figyelem és pénz is kell ahhoz, hogy az ellátás szolgáltatási színvonalát legalább a más szektorokban megszokott szintre emeljük és a gyógyításunk eredményesebb legyen – kevesebb szövődménnyel és korszerűbb módszerekkel. Az ápolók kiemelt megbecsülése szükséges a pálya vonzóvá tételére és a szolgálatot teljesítők megtartására. Ma világszerte értékvesztett ez a segítő foglalkozás, hazánkban példaszerűen kell újra rangot adni neki. A szakorvosoknak a hosszú évtizedek tanulásával és tapasztalatával megszerzett betegellátó munkájukért cserébe gondtalan életpálya jár. Az erőforrásokkal arányos szintű megbecsülést kapó, közellátási feladatukból megélni tudó, így napi felelősségteljes kórházi feladatukra összpontosítani képes szakemberektől várható a rossz trendek megfordítása. Az állami kórházakban dolgozó többi szakember sem lehet rosszabb helyzetben, mintha az állam más intézményében végezne hasonló munkát.

A Magyar Kórházszövetség és a tagszervezeteiként működő kórházak partnerek a rendszer hibáinak feltárásában és kijavításában. Az elmúlt években, de a megelőző évtizedekben is közösen munkálkodtunk az egészségpolitika irányítóival ezen. Ahhoz, hogy közös erőfeszítéseink célt érjenek, megerősítést kérünk az ellátásra szoruló minden embernek, mert korunkat a szenvedők felé megjelenő irgalom alapján is meg fogják ítélni, és bizalmat kérünk a kórházainkban másokért dolgozó EMBEREKNEK is, mert csak felszerelt, harcra kész csapatokkal tudjuk megvívni napi csatáinkat.

a Magyar Kórházszövetség Közgyűlése

Üdvözöljük a Magyar Kórházszövetség Kongresszusi oldalán!

Dr. Velkey György

A kórházszövetségi konferencia a magyar egészségügy szereplőinek talán legfontosabb találkozóhelye. Kórházvezetők, klinikusok, ápolók és gazdasági munkatársak, egészségpolitikusok, hatósági alkalmazottak, beszállítók, médiamunkások, betegszervezeti képviselők vannak, vagyunk együtt ilyenkor. A három napba sok jó beszélgetés, szakmai, kulturális és társasági percek, órák, sőt, akár üzleti tárgyalás is belefér. Mégis mindig úgy érzem, hogy még sokakkal jó lett volna még több időt tölteni, túlságosan gyorsan elröpült ez a kitüntetett idő. Az előadások közül is nehéz válogatni, hiszen több helyszínen, nagyon változatos témákban folynak az eszmecserék. A kimaradt és hiányzó élmények jelzik a megéltek értékét: éppen azért fontos ez az intenzív három nap, mert minden perce kamatostul megtérül. Mennyit kellene máskor szervezni és utazni mindazért, amit itt egy helyen kaphatunk meg!
Szeretettel hívunk mindenkit, aki a kórházi világban él vagy azzal kapcsolatban áll, hogy legyünk 2016 március másodikától negyedikéig újra együtt Siófokon! Talán furcsa a tavasz eleji időpont: ennek oka, hogy jogszabályi kötelezettség miatt a Közgyűlésünknek már ekkor meg kell választania az új tisztségviselőket. Az időzítés előnye lehet ugyanakkor, hogy ilyenkor még kevesebb az egyéb elfoglaltság, így nem kell más programról lemondani a kongresszusunk miatt. Március elején ritkán jutunk le a Balaton partjára, egy közös tavaszvárás is izgalmas, kíváncsisággal és nyitottsággal színes napokat hozhat.
Letelik a hároméves elnöki ciklus, új elnökséget és elnököt választunk a konferencia nyitónapján. Kérem, hogy már most úgy készüljünk, hogy március másodikára minden tagkórház képviselője érjen Siófokra, mert az új szabályok miatt sokan kellünk az érvényes választáshoz. Van még néhány hónapunk: keressük a legalkalmasabb jelölteket vezetőinknek, hiszen a kórházügy képviselete ma időszerűbb és összetettebb, mint valaha, és egyáltalán nem mindegy, hogy kinek a kezében van, illetve hogyan működünk együtt.


Találkozzunk tehát március másodikán, szerdán reggel Siófokon az Azúr Hotelben!

Dr. Velkey György

elnök


Szakmai programok 2016

Szakmai programok tematikusan

Szakmai programok naponként

Szakmai programok termenként

Megjelent a kongresszusi Programfüzet!Kongresszusi alkalmazásunk már letölthető:

Google Play App Store

Szakmai előadások 2016

2016. március 02. (szerda)

Üléselnökök: Mészáros Magdolna és Viziné Molnár Anna
16:00-16:15 Dr. Csernus Mariann (Egészségügyi Államtitkárság Humánpolitikai Főosztály, ápolásügyi osztályvezető, országos vezető ápoló): Ápolási stratégia változásai (15’)
16:20-16:30 Rauh Edit (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, elnökhelyettes): A kórház mint a gyakorlati képzés szubsztanciája (10’)
16:35-16:45 Aradán Attiláné (SE ETK Ápolási Tanszék, Szakmai Kollégium Szakdolgozói Tanács): „A szakdolgozói oktatás gyakorlati képzésének felmérése egészségügyi intézményekben” (10’)
16:45-16:55 Kónya Anikó (Szakmai Kollégium Szakdolgozói Tanács Állami Szívkórház Balatonfüred, ápolási igazgató): Ápolói kompetenciák & ápolói kompetenciák? (10’)
17:00-17:10 Mészáros Magdolna1, Babonits Tamásné2 (Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, ápolási igazgató, Egészségügyi Szakmai Kollégium Szakdolgozói Tagozat1, elnök; Szakmai Kollégium Szakdolgozói Tanács2): Az ápolók élet és munkakörülményei (10’)
17:15-17:25 Viziné Molnár Anna Éva (Uzsoki Utcai Kórház, ápolási igazgató): Mit mondunk, vagy gondolunk magunkról? Tőlünk is függ a jövő! (10’)
17:30-17:40 Pap-Szekeres Anita (Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét, ápolási igazgató): Az ápolói leterheltség mérésének módszerei a Bács-Kiskun Megyei Kórházban, különös tekintettel az „AS” módszerre (10’)
17:50-18:00 Zelenyák Brigitta (Uzsoki Utcai Kórház, Sürgősségi Betegellátó Osztály): A Triage (10’)

2016. március 03. (csütörtök)

Üléselnökök: Dr. Ficzere Andrea és Dr. Rudner Ervin
13:30-13:40 Dr. Tóth Gábor (Bajai Szent Rókus Kórház, főigazgató): Kis város, közép méretű kórházának, nagy beruházása (10’)
13:40-13:50 Dr. Tóth Ildikó (Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, főigazgató) Zeke Péter (Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet informatikai és dokumentációs osztály osztályvezető, egészségügyi szakmenedzser):„Zsombok” – avagy a vezetői eszköztár „bővülése”, uniós beruházás alatt (10’)
13:50-14:00 Dr. Urbán Edina (Batthyány Kázmér Szakkórház, Kisbér, főigazgató főorvos): Uniós pályázatok hatása egy kis kórház működésére. Hogyan lehetne jobban? (10’)
14:00-14:10 Dr. Csiba Gábor (BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, főigazgató főorvos): Koraszülött ellátás a B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2013 (10’)
14:10-14:20 Vancsura Miklós (Sárvár, főigazgató): A külföldi betegek ellátásának tapasztalatai Sárváron (10’)
14:20-14:30 Dr. Ivády Vilmos (Uzsoki Utcai Kórház, gazdasági igazgató): Magánellátás korlátozása a közfinanszírozott intézményekben: az elengedett haszon nyomában. Egy felmérés tapasztalatai. (10’)
14:30-14:40 Bazsó Péter (Duna Medical Center, orvosigazgató): Magánellátás a Duna Medical Centerben: első féléves tapasztalatok – Magánvélemény (10’)
14:40-14:50 Lancsalics Petra (Dr. Rose Magánklinika, ügyfélkapcsolati és marketing vezető): Állami VAGY magánegészségügy helyett, állami ÉS magánegészségügy! (10’)
14:50-15:05 Kiss Zsolt (OEP, mb. főigazgató): Várólista csökkentési program 2015. (15’)
15:05-15:15 Dr. Ficzere Andrea (Uzsoki Utcai Kórház, főigazgató): Várni, tűrni, de meddig? (10’)
15:30-15:40 Dr. Kóti Tamás (Szent Kristóf Szakrendelő Újbuda, főigazgató): Szakellátás és háziorvosok együttműködése Újbudán - Ne várj köszönetet! (10’)

Kiállítás

Kedves Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a meghirdetett standkiosztási térkép szerinti standjaink mindegyike foglalásra került, ezért új standhelyeket alakítottunk ki.
Ezek az 34-46-es standok. A március 4-i szakmapolitikai fórum teremhasználata miatt ezek a standok kizárólag szervezői kivitelezésben épülhetnek és március 3-án éjszaka elbontásra kerülnek.
Kérjük, csak azok a kiállítók jelentkezzenek ezekre a standokra, akik ezeket a feltételeket el tudják fogadni. Bővebb tájékoztatást lehet kérni a 1/214-5159-es telefonszámon.

a szervezők

Standszám Kiállító
1 Ecolab-Hygiene Kft.
2 Medirex Zrt.
3 Greiner Bio-One Hungary Kft.
4 Ultragel Hungary 2000 Kft.
5 Beckman Coulter Magyarország Kft.
6 Roche Magyarország Kft.
7 Mölnlycke Health Care Kft.
8 T-Systems Magyarország Zrt.
9 HOGE Orvosi Műszer Kft.
10 Hartmann-Rico Hungária Kft.
11 Siemens Zrt.
12 Diagnosticum Zrt.
13 Dräger Medical Magyarország Kft.
14 Béker-Soft Informatika Kft.
15 BSoft Informatikai Kft.
16 Anamed Kft.
17 Hospitaly Kft.
18 Enterprise Communications Magyarország Kft.
19 Diagon Kft.
20 Országos Vérellátó Szolgálat
21 Semmelweis Egyetem EKK Egésszégügyi Menedzserképző Központ
22 ENKK - Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
23 Larix Kiadó Kft.
24 Madata Kft.
25 B. Braun Medical Kft
26 Hungimpex Kft.
27 OBDK - Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs Központ
28 Invitel Távközlési Zrt.
29 Samsung Zrt. - Medipixel Ltd. - Sonarmed Kft.
30 GlobeNet Zrt.
31 CompuTREND 2000 Kft.
32 Philips Magyarország Kft.
33 Orgware Kft.
34 Mem-Tex Vagyonkezelő és Ügyviteli Kft.
35 Orvostechnikai Szövetség
36 Johnson & Johnson Kft.
37 Casada Hungary Kft.
38 Dr. Schumacher SZ&T Magyarország Kft.
39 HBCS Audit Kft.
40 Eurest Étteremüzemeltető Kft.
41 Bravogroup Rendszerház Kft.
42 Miele Kft.
43 Medicor Elektronika Zrt.
44 BonoBroker Kft.
45 Steelco Hungary Kft.
46 Consilior Kft. (Wellness Trade)

Fontos információk

Részvételi feltételek

Információ résztvevőknek

A kórházak szakmai érdekvédelmi szervezeteként évek óta nagy érdeklődéssel szervezzük háromnapos kongresszusunkat. Az egészségügyi ágazat egyik legfontosabb eseményeként tartják számon, melyet a magas szakmai színvonalat és színes palettát felvonultató előadásokkal, a beszállító cégek újdonságait bemutató egészségügyi kiállítással, a vendégek kényelmét, kikapcsolódását, elégedettségét és biztonságát szolgáló szervezéssel érdemeltük ki. Rendezvényünk fontos találkozóhelyeként szolgál a kórházi és az egészségügyi vezetőknek, döntéshozó és irányító szervek, valamint a beszállító cégek vezetőinek. XXVIII. Kongresszusunk kiemelt jelentőségét a tisztújító közgyűlés adja, de – mint minden évben – továbbra is várjuk a friss információkat ágazatunk vezetőitől az egészségügyet érintő várható változásokról, teendőkről és problémáink megoldásairól. Rendezvényünkkel kapcsolatos részletekről (szállás, étkezés, regisztráció, stb.) bővebben itt tájékozódhat.

Információ cégek részére

Jelentkezési határidő: 2016. január 29. 2016. évi kongresszusunk kiemelt jelentőséggel bír szervezetünk életében, hiszen tisztújító közgyűlésre készülünk. Az utóbbi évekhez képest fontos változás történt az időpontban: április helyett március 2-4. között kerül megrendezésre, melynek egy jogszabályi változásból eredő kötelezettségünk az oka. Kiállítóink számára továbbra is az Azúr lobby, a Catalónia terem, ill. a Prémium Marbella termeiben biztosítunk standhelyeket. Az Azúr lobbyban történt átalakítás miatt az eddigi lobbybár helyén is kiállítói területet alakítunk ki. Fontos kiemelni, hogy a szakmai programok bővülése miatt a Prémium Ibiza termeiben előadásokat tartunk, a Prémium standhelyeket választó kiállítóink is nagyobb és folyamatos látogatottságra számíthatnak.

Bővebben a részvételi feltételekről

Tisztelt Résztvevőnk!
A jelentkezési határidő lejárt. A helyszíni regisztrációs lehetőségekről az Áraink menüpont alatt tájékozódhat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy rendezvényünk társasági programjaira (március 2-án Hungarikumok Estje, március 3-án Fogadás) a kötött létszám megtelt, ezért a helyszínen már nem tudunk jegyet biztosítani.
A szállodák telítettsége miatt új partnert kerestünk, ezért akinek még szállásra van szüksége, a CE Plaza Hotelben tudunk foglalást intézni. Igényével kérjük keresse titkárságunkat (mksz@invitel.hu). Mivel a jelentkezési határidő már lejárt, ezt és minden egyéb igényt a helyszínen készpénzes fizetés mellett lehet intézni.

a Szervezők

Kapcsolat